O databázi

Databáze uměleckých materiálů, v prvé řadě pigmentů a barviv, užívaných napříč historií v malbě i polychromii vznikla jako referenční a přehledový soubor dat pro širokou odbornou a laickou veřejnost. DatUM předkládá ucelený přehled možností charakterizace uměleckých materiálů doplněný o ukázku užití na vybraných dílech. Databáze obsahuje informace o složkách barevné vrstvy, které jsou užívané v malbě a polychromii: informuje o přírodních i syntetických pigmentech, barvivech (příp. jejich rostlinných surovinách), plnivech, minerálech aj. Pro vznik databáze jsou užity standardy definovaného chemického složení ze sbírky Chemicko-technologické laboratoře Národní galerie v Praze. Tyto standardy byly dokumentovány mikroskopickými a instrumentálními metodami. Každá položka kromě technické specifikace obsahuje snímky z optické mikroskopie, elektronové mikroskopie, spektra z elementární analýzy (EDS a XRF) a molekulové analýzy (MRS a FTIR) a dále příklady užití pigmentu na konkrétních výtvarných dílech ze sbírek Národní galerie Praha. Tato databáze je svým rozsahem jedinečným souborem informací, které jsou nezbytným podkladem pro analýzu a správnou interpretaci dat naměřených na reálných vzorcích z výtvarných děl. Z těchto důvodů je DatUM nepostradatelným zdrojem a pomocníkem pro všechny odborníky zainteresované v průzkumu materiálů uměleckých děl: přírodovědce, analytické chemiky, fyziky, ale i konzervátory a restaurátory, památkáře, historiky umění, umělce, studenty i další odbornou a laickou veřejnost.