Autoři

Autoři projektu jsou odbornými pracovníky Chemicko-technologické laboratoře Národní galerie v Praze.

Ing. Radka Šefců, Ph.D. – vedoucí Chemicko-technologické laboratoře

Ing. Václava Antušková Ph.D. – výzkumný a vývojový pracovník

Ing. Kateřina Hricková – výzkumný a vývojový pracovník

Ing. Markéta Havlová – výzkumný a vývojový pracovník

Ing. Martina Bajeux Kmoníčková – výzkumný a vývojový pracovník

Ing. Petra Kšírová, Ph.D. – výzkumný a vývojový pracovník

Kateřina Mrázková – laborantka