Info

Projekt databáze DatUM vznikl na základě institucionální podpory dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace poskytované Ministerstvem kultury ČR.

 

Citace:

Šefců, R.; Hricková, K.; Antušková, V. a kol. DatUM: Databáze uměleckých materiálů [online]. Národní galerie v Praze, 2023.

DatUM©Národní galerie v Praze 2023